Lid worden?

Voor slechts € 12,00 per volwassenen per jaar bent u al lid en kunnen u en eventueel uw thuiswonende kinderen onder 18 jaar deelnemen aan onze activiteiten. Sommige activiteiten zijn gratis en bij enkele activiteiten vragen we een kleine bijdrage.

De contributie heeft u dus zo weer terug verdiend! Boven de 18? Dan kun je zelf lid worden van onze vereniging om deel te kunnen blijven nemen aan onze activiteiten.

Onze contributie moet worden voldaan via een automatische incasso, Wil u liever zelf overschrijven dan kan dat, hiervoor rekenen we € 1,00 extra per persoon per jaar voor de extra administratieve handeling.

U kunt zich nu al aanmelden door het inschrijfformulier en de machtiging in te leveren bij onze Penningmeester Geert Leerink:  Buurtvereniging de  Hoven p/a Weg naar  Voorst  75   7205 CM Zutphen  penningmeester@bvdehoven.nl 06-20496944

Aanmeldingsformulier

Machtiging

Vrijwilliger worden?

Een buurtvereniging als de onze kan blijven bestaat door de hulp van vrijwilligers! Wilt u graag een bijdrage leveren dan bent u uiteraard van harte welkom. Het eerste dat in u op komt is natuurlijk een plekje in het bestuur maar daarnaast zoeken we ook altijd enthousiaste vrijwilligers voor bijvoorbeeld het organiseren van één van de activiteiten, mensen die af en toe voor ons willen flyeren, deelnemers aan bepaalde commissies of vrijwilligers voor het ophalen van oud papier.

Wilt u graag een bijdrage leveren aan onze vereniging neem dan contact met ons op! We zijn blij met alle handen die ons geboden worden, want vele handen maken licht werk. Ook voor nieuwe leuke ideeën en activiteiten staan wij altijd open.