Politieke inloopavond in de Hoven

Op dinsdag 4 maart organiseert de Wijkraad in samenwerking met de Heufse verenigingen een politieke inloopavond.

De avond begint om 19.00 uur met een kennismaking met de plaatselijke politiek en na 20.00 uur is er een politiek debat.

Voor dit debat verzoek wij de bewoners van De Hoven om vragen in te leveren, bij voorbeeld over de volgende onderwerpen:

  • Wijk ontwikkelingsplan
  • Wijkcentrum (= vervanging Uilennest)
  • Voorzieningen in de wijk
  • Ondersteuning samenwerking verenigingen
  • Energie en CO2 reductie

Vragen s.v.p. sturen aan wim.altena@gmail.com   of ton@tonmerkx.nl   , zij zullen zorg dragen voor de bundeling van de vragen.

De avond gaat over wat partijen in de toekomst met onze mooie wijk voor hebben. We willen derhalve vermijden te praten over gedane zaken.

 

Namens de Wijkraad

Ton Merkx en Wim Altena