Jaarvergadering

Uitnodiging ledenvergadering buurtvereniging voorsterwegkwartier

Datum: 20 april 2015

Plaats: Dienstencentrum

Aanvang: 20.00

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen ledenvergadering 2014
  4. Ingekomen / uitgegane post
  5. Jaarverslag 2014/2015
  6. Verslag penningmeester
  7. Verslag kascommissie
  1. Bestuurssamenstelling

Aftredend per heden: Iris van Dalen

Overige bestuursleden treden af bij opheffen vereniging.

Afronden buurtvereniging VWK in 1e jaarvergadering nieuwe vereniging.

Oprichting nieuwe vereniging: Buurtvereniging de Hoven per 6-6-2015

Bestuur:

Tonnie Smallegoor (voorzitter)

Marco Duistermaat (penningmeester)

Iris Roelofs (secretariaat)

Kim Laan

Antoinette Berentsen

Contributie nieuwe vereniging vanaf 01-01-2016, tot die tijd is bent u gratis lid.

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Bij geringe opkomst wordt de vergadering direct gesloten , en daarna wederom geopend om tot een definitieve besluitvorming te komen.