Notulen jaarvergadering

De notulen jaarvergadering van onze jaarvergadering op 26 april j.l. kunt u hier lezen

Locatie: dienstencentrum MulderskampBuurtvereniging Voorster Weg Kwartier
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: het bestuur, 7 leden

Notulen: Petra Ooink

1. Opening

Tamara van den Breemen heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering om 20.10 uur. De agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen
De secretaris is afwezig. Hij is vorige week afgetreden vanwege persoonlijke omstandigheden. De verkiezing van de functie ‘secretaris’ wordt toegevoegd aan de agenda onder punt 4.

3. Notulen ledenvergadering 2009

3e pagina: Ton Merkx.
Er wordt best  veel georganiseerd in de Hoven door wijkaanpak. Helaas wordt dit niet in samenwerking met de andere verenigingen in de wijk gedaan, waardoor activiteiten in elkaars vaarwater zitten.  De VWK heeft samen met BVA en ZVV de Hoven actie ondernomen.
Er wordt nagedacht over hoe we nieuwe mensen in de Hoven kennis kunnen laten maken met de activiteiten die er zoal te doen zijn. De VWK is in samenwerking met andere verenigingen aan het nadenken hoe we dit vorm kunnen geven (bijvoorbeeld een infomap).  De wijkagenda wordt slecht bijgehouden waardoor er toch nog te vaak activiteiten samenvallen. Een  verbetering hierin zou kunnen zijn een gezamenlijke agenda op de site van de wijkraad.

De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd.

4. Ingekomen/ uitgegane post

Er is geen ingekomen en uitgegane post.

5. Jaarverslag 2009/2010

Iris leest om 20.17 uur het jaarverslag voor.
Er wordt opgemerkt dat de Hoven er heel fleurig uitziet n.a.v. de bloembollenactie. De bloembollen zijn van hoge kwaliteit.

6. Verslag penningmeester

Het financieel overzicht Buurtvereniging Voorsteweg Kwartier 2009-2010  deed de ronde en alle aanwezigen konden zich vinden in het verslag.
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd.

7. Verslag kascommissie

De kas is keurig bijgehouden.
De kas is goedgekeurd.
De kascommissie geeft een compliment aan de penningmeester.

Ton Merkx is aftredend binnen de kascommissie. Hennie Klumpert heeft nog 2 jaar zitting en Annie Hekkelman nog 1 jaar.
8. Benoeming kascommissielied, voor de komende 3 jaren

In de vergadering vindt de benoeming plaats van Kokkie Heuting als nieuw lid binnen de kascommissie.

9. Voorstel contributie verhoging naar € 20,- per jaar /voorstel eenmalige machtiging
Het voorstel om de contributie te verhogen naar € 20,- per jaar wordt goedgekeurd in de vergadering.

Het voorstelvoor een éénmalige machtiging die jaarlijks gebruikt kan worden, wordt  positief ontvangen. Erik Spijkerman zal dit uitzoeken hoe dit in zijn werk gaat en wat de kosten hiervan zijn.

10. Bestuursverkiezing

Aftredend: Erik Spijkerman (herkiesbaar)
Er zijn geen tegenkandidaten. Erik wordt herkozen in de functie van penningmeester.

Aftredend: Edwin Kersten / secretaris (niet herkiesbaar)

Iris Roelofs wordt in de vergadering benoemd voor de functie van secretaris.

Er zijn nog vacatures in het bestuur. Het zittend bestuur roept op tot nieuwe bestuursleden.

Er een aantal commissieleden aangenomen om het bestuur te ontlasten.

11. Pauze

12. Programma voor het aankomende verenigingsjaar (onder voorbehoud)

13, 14, 15 mei 2010            Heufs Volksfeest

21 augustus 2010                 Jubileumfeest

06 juni 2010                           Voetbaltoernooi met BVA/ ZVV de Hoven

13 juni 2010                            Fietstocht
september                               Kinderactiviteit

07 oktober 2010                 Seniorentocht
Er is een verzoek geweest vanuit de BVA of de senioren meekunnen met de seniorentocht. Wij staan hier niet afwijzend tegenover als de kosten voor ons niet verhogen.

09 oktober 2010                   Kinderdisco met BVA/ ZVV de Hoven

20 november 2010             Puzzelwandeltocht

dec/jan                                     Spooktocht junioren

n.t.b.                                          Spooktocht senioren met BVA
27-11-2010                            Sinterklaasmiddag  met BVA/ ZVV de Hoven/ Heufs Volksfeest
februari                                   Kindercarnaval met BVA/ ZVV de Hoven/ Heufs Volksfeest

5 & 12 maart 2010               Toneelavonden

april 2011                               Klootschieten

16 april 2010                        Paaseieren zoeken

Oud papier

13. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
14. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.